Versfordítások kategória bejegyzései

William Blake: Ámor Ligete

Jártam Ámor Ligetében,
S láttam, amit sohase még:
Kápolna épült középen,
Hol a fűben játszottam rég.

És a templomajtó zárva
A tízparancsolat alatt;
Beléptem hát Ámor Lugasába,
Hol rég sok bájos virág fakadt;

S láttam, sírokkal van tele,
Virágok helyett sírkövek;
Gyászpalástban papok köröztek,
Vadrózsával kötve bút, örömet.

Megjelent:

Új Nautilus, 2013.10.06.

Reklámok

Lawrence Ferlinghetti: A világ pompás hely…

(The World is a Beautiful Place...)

    A világ pompás hely
             megszületni
   ha nem bánod hogy a boldogság
                 nem mindig
                      oly mókás
     ha hébe-hóba nem bánod
              a pokol érintését
        épp amikor minden jól megy
            mert még a mennyországban
           sem énekelnek
                egyfolytában

      A világ pompás hely
                megszületni
      ha nem bánod a haldokló látványát
                    nagyjából mindig
          vagy az éhezőét
                  időnként
         ez nem lehet kevésbé szörnyű attól
                    hogy épp nem te vagy az

    Oh a világ pompás hely
               megszületni
     ha igazán nem bánsz
              néhány agyhalottat magas pozícióban
            üldögélni
            s egyszer-egyszer 
         egy bombát kettőt
                 égre révedt arcodba esni
  és egyéb ilyen kellemetlenségek
           például hogy Márkás Áru társadalmunk
     szenved legkiválóbbjaitól
  és kihalóitól
         és lelkipásztoraitól
    és egyéb felvigyázóitól

            és saját szegregációjától
  és kongresszusi analíziseitől
                 és egyéb anál-izéitől
        amit átél bűzlő
                húsunk

  Igen a világ a legjobb hely
            sok hasonlatos ügyletre úgymint
     beállítani a vidám jelenetet
              és beállítani a szerelmes jelenetet
  és beállítani a szomorú jelenetet
         és pajzán dalokat danolni és áhítatosnak lenni
   és körbejárni
          mindent megnézve
             minden virágot megszagolva
   és seggbe rúgni a szobrokat
              sőt még gondolkodni is
                és megcsókolni az embereket
       és gyermekeket nemzeni és nadrágot viselni
                és kalapot lengetni és
             táncolni
           és úszni a folyóban
            piknik közben
                 nyár közepén
       és csak úgy általában
                  „élni”

   Igen
    de aztán épp a közepén
             jön a vigyori

            gyászkufárMegjelent:
Kalligram folyóirat, 2013/6.

Lawrence Ferlinghetti: Római reggel

Oh részegítő római reggelek – 
  kitárom a zsalukat 
        magasan a hátsóudvar felett
   átlátok 
    a néma tetőkön...
     a lég még hűs...
       nincs madár az agyagkéményeken...
   szemközt a zsaluk zárva még...
    messze szélkakas a szélcsendben...
     lenn az úton fütty...
Most egy gerle
       szárnyát az agyagcserepek alatti
     ereszbe csapja 
És fehér galamb száll a kupolára 
         ahogy az első 
         napsugár keresztülnyilall
A fény 
   szétfolyik a földön 
           És árnyak nyúlnak át 
             a tetőterasz kertjein
Bódulat ődöng a levegőben
    A néma galamb egyet fordul 
            az ívelt cserepeken
A zsalukat kinyitják
   a Palazzo Farnesse
        hátoldalán
  Francia szó lebeg föl 
            idegenül
Valahol egy nő énekelni kezd
              operafoszlány
Valahol egy Úrangyala imádság kondul
Valahol egy nő kiált Angyalom, Angyalom!
Az meg épp a bűneit mossa valahol 
Indul a nap indul

Megjelent:
Palócföld, 2013/1.

Lawrence Ferlinghetti: Az a borús arc ölni tudott volna…

   Az a borús arc ölni tudott volna
                egy pillanat alatt
    az arc mely egyformán érzékeny
             nevetésre fényre

     „Másképp gondolkodunk éjjel”
                   mondta egyszer
   aléltan hátradőlve

             És gyakran idézte Cocteau-t

   „Él bennem egy angyal – mondogatta –
              akinek állandóan
                      csalódást okozok”

     Ilyenkor félrenézett mosolyogva
        cigarettát gyújtott nekem
                    sóhajtva felemelkedett
   bájos tájait
           nyújtóztatva
                 harisnyáját ledobva


Megjelent:
Palócföld, 2013/1.

Michael Madsen: Megbocsátás

Isten megbocsát a bestiának bennem
és Isten megbocsát a baromnak.

Soha nem terveztem így.

Isten megsegíti, akiket bántottam
és a halott madarakat a parton.

Soha nem terveztem így –
ámbár a madár ügyhöz
nincs közöm.

Isten elnézi azt a néhány dolgot, amit mondtam,
Isten elnézi dühöm.

Soha nem terveztem így.

Isten megbocsátja gonosz gondolataim,
Isten könnyíti fájdalmaim.

Isten esőt hoz,
Senki se szereti annyira az esőt, mint én.

Eső, Eső, Eső –
soha nem terveztem így.

Voltaképpen soha nem volt semmilyen tervem.

Megjelent:

Műút, 2013, december

Lawrence Ferlinghetti: A Menny…     A menny
        fele olyan távol volt azon az esten
  kiégett frázisok
      felolvasóestjén
  amikor hallottam a költőnek
          versbe vert erekciója lett
   majd elveszetten
           nézett félre
   „Minden állat búsul bujálkodás után”
      – mondta végre
  Ám a hátsó sori szerelmesek
                önfeledtnek
          és derűsnek tetszettek

Megjelent:
2000 folyóirat, 2012. november, 26.

Lawrence Ferlinghetti: Liliomtiprás

Sziromról sziromra magát
az élet virágaitól megfosztja
Levelek egymás után
hullnak akár
szeretők válnak
Bibék porzók
mindent föltárnak
magukból egymásnak
És hullnak a magvak is
és kezdődik az egész megint
Jaj mit lehet kezdeni
a szirmokkal magvakkal
még mindig hullnak hullnak
mit lehet tenni
a levelek állandóan hullnak
a haldoklás holtkomor éjébe
hol még mindig köröznek
vágyunk balga
hallgatag madarai
Még most is ahogy
a tücsökalomból kinövő
sötét fák alatt
hirtelen elhal a nő nevetése
és ráhelyezi a férfi kezét
a mellére

 

Megjelent:

2000  folyóirat, 2012. november,  25.

Lawrence Ferlinghetti: A költészet haszna

(Uses of Poetry)

Szóval mi a líra haszna ma
Mi haszna Mire jó
az Autogeddon ezen éj-napjain
mikor a költészetre sztráda épül
az éj seregének
akárcsak Nicaraguától északra a pálma paradicsomban
ahol a köztereken tett ígéreteket
elárulják a hátországban
vagy a Concord Hadászati Fegyverállomás
oly zöld mezein
hol fölfegyverzett vonatok zöld tüntetőkön zötyögnek át
hol fontossá épp hiánya teszi a lírát
a nyári panorámáról hiányzó madarak
az éjféli ágyból hiányzó szerelem
vagy a szeretethiány déli hőben a magasabb körökben
még a rossz költészetet is jelentőssé teszi
az amiről nem beszél
amit kihagy
Igen tehát arra ami a napból patakzik
a reggel-szövevényben
arra amit a fehér éjszakák és vágyakozó ajkak
nyaldosnak mormolva Lulu Lulu újra és újra
és minden szárnyakkal született éneklő létezőre
és alkonyatkor a part fölötti messze messzi kiáltásokra
és a világosságra mely valaha a földön-vízen volt
és az ember által kimért barlangokra
hol valaha a szent folyók hömpölyögtek
közel a tenger menti városokhoz
melyeken szórakozottan bandukolunk át
elképedve folyamatosan
a lét eszement látványosságán
a négykeréken guruló beszélő állatokon
hősök hősnők térfigyelő ezerszemmel
és ferde szívvel rejtett fölöttes lélekkel
mitológiátlanul
állandóan elámulva akárcsak én
ezeken a csupaszképű ruhás kétlábúakon
ezeken a felegyenesedett stand-up tragikusokon
az éj sápadt bálványain
a transz-táncosokon az utolsó keringő hamvában
az Autogeddon forgalmi dugójában
ahol a költő hangja még mindig távoli
az Egyes Szám Negyedik Személy hangja
a teknős hangján belüli hang
a faj arca mögötti arc
a fények könyve éjjel
az élet igazi hangja ahogy Whitman hallotta
egy vad-puha nevetés
(oh tartsd távol
az elme szövegszerkesztőjétől!)
Egy idegen bolygó
újságírója vagyok
tudósítója egy földhözragadt történetnek arról
hogy Mi Mikor Hol Hogyan és Miért
ebben a képtelen életben itt lenn
és az idegen bohócokról akik irányítják
a különös bohócokról akik irányítják
kezükkel a könyöklőn
a félelmes ördögi őrlőt
önnön árnyuk a föld
óriás árnyába vetve
az idők vége észrevétlen
álmunk patetikus hasisában
És ő látja mit hoz a hajnal hasadása
ő maga-magának is a legjobb őre
az univerzum hangjait hallgatva
felismeréseit dudorászva
az élők földjéről

Megjelent:

Nyomtatásban:

Kalligram folyóirat, 2013/6.

Online:

http://tiszatajonline.hu/?p=15030

Lawrence Ferlinghetti: “Tört képek kupaca”

„Tört képek kupaca”
(„A Heap of Broken Images”)

    A láthatáron üres ház
         Ablakában két arc
           elfordított fejek
       Hosszú láncon csaholó eb
         Falra függesztett fallosz zuhanóban
      Felemelt kéz
       hat ujja keresztben
       Tótágast álló égnek támasztott létra
     Egy hullám parthoz csapódóban
       Repülő madár rikoltás előtt
     Egymásnak éneklő két sellő
        jelöli a történet végét
       Nyugvó nap
        késlelteti az éjt
     Felfüggesztve minden az időben
      A kozmosz visszatartja lélegzetét
   Sűrű csönd a levegőben
         Élet lüktet mindenütt
   A halál nem létezik

Megjelent:

Műút, 2012/2, 25.

Elérhető:

http://www.muut.hu/korabbilapszamok/032/032.pdf

Lawrence Ferlinghetti: Az Idő-eke

(The Plough of Time)

Bezárta ablakaimat az éj és
Kristályházzá változott az ég
Izzottak a kristályablakok
Áttetszett rajtuk
a hold
áttetszett az egész kristályházon
Egy magányos csillag kristályfénynyalábja
ereszkedett le
és egy ekét vonszolt keresztül a földön
kiforgatva az összekapaszkodó testeket
ölelkező párokat
világszerte
Sekély kiáltásokat hallattak
az egybefonódott testek
nem érték el a csillagokat.
Fordult a földkristály
és a testek is vele
Nem fordult az ég
sem a csillagok vele
Helyükön maradtak
kristályfénynyalábjaikkal
a földre célozva
csatlakoztak a roppant ekéhez
amely létünket barázdálja

 

Megjelent:

Műút, 2012/2, 24.

Elérhető:

http://www.muut.hu/korabbilapszamok/032/032.pdf

Lawrence Ferlinghetti: “A tengeren nyugodt az éj”

„A tengeren nyugodt az éj”
(„The Sea is Calm Tonight”)


    A tengeren nyugodt az éj
        Dover-nél
   Alkonymadarak
      rikoltanak
    dekonstruált szódarabokat
        képtelenek vagyunk
     megfejteni
         a létet magyarázandó
  És szárnyaikkal az utolsó
        fénysugarat felemelik
     és viszik viszik
        a horizonton túlra
  Őrizve a titkot

Megjelent:

Műút, 2012/2, 24.

Elérhető:

http://www.muut.hu/korabbilapszamok/032/032.pdf

Lawrence Ferlinghetti: A macska

(The Cat)

A macska

mancsát nyalja és

elnyúlik a

könyvespolc-zugolyban

Hosszú órákig

tud

Szfinx-pozícióban

mozdulatlan

feküdni

majd felém fordítja

fejét és

fölemelkedik és nyújtózik

majd hátat

fordít és

mancsát nyalja megint mintha

nem múlt volna való-idő

Nem múlt

és ő a Szfinx

a világ minden idejével

magánidejének sivatagában

A macska

tudja hol halnak a legyek

neki szellemeket lepleznek le a lebegő porszemek

és árnyakat lát a napsugárban

Hallja

a szférák muzsikáját és

a falban futó vezetékek moraját

és az univerzum

csillagközi moraját

ám

jobban kedveli az otthon melegét

és a kályha moraját

Megjelent:

Műút, 2012/2, 24.

Elérhető:

http://www.muut.hu/korabbilapszamok/032/032.pdf

Lawrence Ferlinghetti: A költő mint halász

Öregedvén rájövök hogy az
Élet önnön farkát űző macska
és más költők festők
már nem vetélytársak
A merő ég a kihívás
még mindig megfejtésre vár
mégha a csillagászok hallani is hegyezik
hatalmas elektromos füleik
az ég amely a világegyetem végső
titkait suttogja szüntelen
az ég mely
be-, és kilélegez akárha
az univerzum szája volna
az ég amely földnek és
óceánnak egyaránt határa
az ég amelynek sok szólama van és nincs istene
az ég amely hangok és visszhangok tengere
hullámok csapdosnak parthoz
Költemények teljes szótárak
kavarognak egyetlen mennydörgésben
És az alkony akciófestészet
és minden felhő az árnyak könyve
amelyen vadul vijjogva röppennek
át a magánhangzó-madárkák
És az ég kristálytiszta a halásznak
még akkor is ha borús
Annak látja ami:
a tenger tükre
amely a sötét láthatáron imbolygó ladikjára
készül aláhullani
Költőnek látjuk őt
örökké az öreg valósággal szemben
ahol nincs madár a vihar előtt

Megjelent:

Műút, 2012/2, 25.

Elérhető:

http://www.muut.hu/korabbilapszamok/032/032.pdf